Gerekli Evraklar

Merkezimizde gerçekleştirecek deneysel bir çalışma için, Araştırmacıların aşağıdaki işlem sırasını takip etmesi gerekmektedir; 

  1. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan (HADYEK) izin alınmalıdır.
  2. ADYÜ-DEHAM Başvuru Formu doldurulmalıdır.
  3. ADYÜ-DEHAM Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne kullanılacak deney hayvanlarının ve alınacak hizmetlerin ücret ödemesi yapılmalıdır.
  4. HADYEK onayı, merkezde hayvanlarla çalışma yapacak her çalışmacının Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası ve DEHAM Başvuru Formu, Deneysel Çalışma Taahhütname formu ve Banka dekontu 2 nüsha halinde merkezimize eldenteslim edilmeli ve deham@adiyaman.edu.tr adresine mail olarak atılmalıdır. 
  5. Deney süreci için Merkezimizden RANDEVU alınmalıdır (Dâhili:4024)
  6. Araştırmanın bitimiyle birlikte Deney Sonlandırma formu doldurulmalıdır.

DENEYSEL ÇALIŞMALAR BAŞVURU FORMU

DENEYSEL ÇALIŞMA TAAHHÜTNAME FORMU 

DENEY HAYVANI TESLİM TUTANAĞI

HAFTA SONU ÇALIŞMA TALEBİ FORMU

DEMİRBAŞ KULLANMA TUTANAĞI

DENEY SONLANDIRMA FORMU