Yönetim Kurulu

                                                        YÖNETİM KURULU

                                                 Yrd. Doç. Dr. Zümrüt DOĞAN

                                                              Başkan

Yrd. Doç. Dr. Ali PARLAR                                                              Yrd. Doç. Dr. Hasan AYDIN

               Üye                                                                                            Üye

Yrd. Doç. Dr.  Mehmet GÜVENÇ                                                    Yrd. Doç. Dr. Mahmut KOPARAL

               Üye                                                                                            Üye

Yrd. Doç. Dr. Öznur ULUDAĞ                                                         Yrd. Doç. Dr. Cihat UCAR

                Üye                                                                                           Üye