Yönetim Kurulu

                                                        YÖNETİM KURULU

                                                 Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt DOĞAN

                                                              Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ali PARLAR                                                              Dr. Öğr. Üyesi  Hasan AYDIN

               Üye                                                                                            Üye

Doç. Dr.   Mehmet GÜVENÇ                                                    Dr. Öğr. Üyesi  Mahmut KOPARAL

               Üye                                                                                            Üye

Dr. Öğr. Üyesi Öznur ULUDAĞ                                                        Dr. Öğr. Üyesi Cihat UCAR

                Üye                                                                                           Üye