Hakkında

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADYÜDEHAM)

Adıyaman Üniversitesi Kampüsü’nde Rektörlüğe bağlı olarak 1150 metrekare kapalı alana sahip deney hayvanlarının hem bilimsel araştırma hem de eğitim amaçlı kullanılmasını sağlayabilecek bir merkez olarak kurulmuştur. İdari kat ve araştırma katı olmak üzere 2 kattan oluşmaktadır.

 

Üst düzey teknolojik sistemler ile uluslararası etik standartlara uygun IVC kafeslerde deney hayvanlarının üretim ve bakımının sağlanmasının yanı sıra donanımlı ameliyathane ve laboratuvarları ile de çalışmacılara etik, konforlu ve bilimsel açıdan zengin bir çalışma ortamı sunacaktır.

 

Merkezimiz, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden 16/05/2017 tarih ve E- 7715 sayısı ile “sıçan, fare ve tavşan için Deney Hayvanı Üretici/ Kullanıcı/ Tedarikçi Kuruluşlara mahsus kuruluş izni” alınmıştır. Faaliyete geçer geçmez yine Müdürlük aracılığı ile Bakanlıktan çalışma izni başvurusu yapılacaktır.

 

Deney Hayvanları Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyete geçmesi ile Fakülte ve Bölümlerin lisans ve lisansüstü programların deney hayvanları ile ilgili uygulamalarının yürütülmesi, öğretim üyeleri ve elemanlarının bilimsel çalışmalarını sürdürebilmelerinde gelişmiş bir altyapı ve teknik destek sunulacaktır.

 

Merkezimiz bünyesinde düzenlenecek kurs ve konferanslar, özellikle deney hayvanları ile çalışmalara yeni başlayan öğrenci ve genç akademisyenlerin gelişimi için önem taşımaktadır. Ayrıca lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim amaçlı deneyler teorik bilginin pekişmesine imkan oluşturacaktır.

 

Merkezimizde fare sıçan ve tavşan üretimi yapılacaktır. Deney hayvanları sertifikalı ve ruhsatlı en uygun merkezden temin edilecek olan lisanslı saf ırklardan üretilecektir. Hayvan giriş ve çıkışları Hepafiltreli Laminar Air Flow kabinler ile sağlanacak olup karantina süresi sonunda hayvanların Merkeze kabulü yapılacaktır. Hayvanlar IVC ( Individually Ventilated Cages) kafeslerde barındırılacak ve bulundukları ortamdan tamamen izole edilebilecektir.

 

Merkezimizin güvenliği kartlı geçiş sistemi ile sağlanacak, yetkisiz kişilerin üretim ve çalışma odalarına girişi engellenmiş olunacaktır.

 

Araştırmaların sorunsuz yürütülebilmesi amacıyla laboratuvarlar randevu sistemi ile hizmet verecektir.  Yönetim kurulunca belirlenen etik şartları sağlayan araştırmacılara merkez üretim ve randevu sistemine en uygun çalıma zamanı ve ortamı sunulacaktır.

 

Merkezde çalışan, deney hayvanları konusunda eğitimli ve uzman personel araştırmacıların bilimsel faaliyetlerine teknik destek ve danışmanlık hizmeti sunacaktır. Laboratuvarlarda yer alan alet ve ekipmanlar dezenfeksiyon ve sterilizasyon ünitelerinde uygun yöntemlerle, deneylerde kullanılmak üzere hazırlanacaktır.

 

Merkezimizde donanımlı bir laboratuvar ve iki ameliyathane araştırmacıların kullanımına sunulacaktır. Merkezde, 1 basit girişim odası, 1 karantina,  3 üretim odası, 4 bakım odası, 1 pre- op,1 muayene odası, 1 reanimasyon odası, 3 post- op odası bulunmaktadır.